Przyroda – 3 LO

EGZAMIN – PRZYRODA
18 KWIETNIA 2020

Sposób przeprowadzenia egzaminu:

1) Proszę odpowiedzieć na pytania z wylosowanego zestawu 

2) Praca musi być wykonana pismem odręcznym w sposób czytelny i wyraźnie podpisana dużymi literami. 

3) Kartkę z odpowiedziami należy zeskanować lub też można wykonać czytelną fotografię smartofnem a następnie  wysłać na podany adres:
romanbrzeziak@poczta.onet.pl 

 do godz 17.00!

Zestaw 1

 1. Co nazywamy jednostką astronomiczną?
 2. Ile planet jest w Układzie Słonecznym?
 3. O czym informują nas postulaty Bohra?
  —————————————————-

Zestaw 2

 1. Wymień planety układu słonecznego.
 2. Co to jest I prędkość kosmiczna?
 3. Z czego zbudowany jest atom?
  ——————————————————

Zestaw 3

 1. Co nazywamy księżycem?
 2. Jaka jest największa planeta w Układzie Słonecznym
 3. Na czym polega efekt fotoelektryczny
  ——————————————————–

Zestaw 4

 1. Jaka jest odległość Ziemi od słońca
 2. Kto odkrył księżyce Jowisza
 3. O mówi prawo połowicznego rozpadu?

Zestaw 5

 1. Czy jest kometa?
 2. O czym mówią prawa Keplera
 3. Czym jest foton?

 ——————————————————–

 Zestaw 6

 1. O czym mówi teoria heliocentryczna i kto ją wprowadził?
 2. Jak można ustalić wartość grawitacji?
 3. Na czym polega praca reaktora jądrowego?
  ——————————————————–

Zestaw 7

 1. Czy jest grawitacja i od czego zależy?
 2. Czy poza układem Słonecznym istnieją planety?
 3. W jaki sposób ustalono budowę atomu?
  ——————————————————–

 Zestaw 8

 1. Czy jest siła ciężkości – podaj wzór
 2. Czy wszystkie planety w Układzie słonecznym posiadają atmosferą?
 3. Co to jest izotop?
  ——————————————————–

Zestaw 9

 1. O czym mówi prawo powszechnego ciążenia- wzór?
 2. Jak nazywały się statki kosmiczne które opuściły Ukł.Sł.
 3. Cz y w Polsce znajduje się elektrownia atomowa?
  ———————————————-

Zestaw 10

 1. Co to jest druga prędkość kosmiczna?
 2. Czy Księżyc ma atmosferę? Jakie panują tam warunki?
 3. Gdzie znajduje się akcelerator LHC?

 ——————————————————–

Zestaw 11

 1. Opisz warunki atmosferyczne Wenus?
 2. Jaka jest grawitacja na Księżycu?
 3. Czy jest dualizm korpuskularno falowy?
  ——————————————————–

Zestaw 12

 1. Opisz warunki atmosferyczne Marsa
 2. Jak jest grawitacja na Marsie?
 3. Wymień rodzaje fal elektromagnetycznych?
  ——————————————————–

Zestaw 13

 1. Kto pierwszy zbudował teleskop do obserwacji nieba?
 2. Jak długo biegnie sygnał radiowy na Księżyc?
 3. O czym mówi nam wzór E=mc2
  ——————————————————–

Zestaw 14

 1. Ile wynosi w przybliżeniu promień Ziemi?
 2. Jaka jest prędkość światła?
 3. Wymień zjawiska którym ulega światło i fale elektromagnetyczne
  ——————————————————–

Zestaw 15

 1. Jaka jest odległość Ziemi do Księżyca?
 2. Najmniejsza planeta w Układzie Słonecznym to? Co o niej wiemy?
 3. Jaka jednostkę używamy przy przyśpieszaniu cząstek w akceleratorach?
  ——————————————————–

Zestaw 16

 1. Co to jest rok świetlny?
 2. Czym są planetoidy?
 3. Do czego służy licznik Geigera?
  ——————————————————–

Zestaw 17

 1. Gwiazda Polarna jest częścią gwiazdozbioru ….?
 2. Co ile lat można zobaczyć kometę Halleya?
 3. Czym jest promieniowanie elektromagnetyczne?
  ——————————————————–

Zestaw 18

 1. Czym jest I prędkość kosmiczna?
 2. Czym jest kwant energii?
 3. Która planeta układu słonecznego nie posiada satelity?
  ——————————————————–

Zestaw 19

 1. Podaj treść pierwszego prawa Keplera.
 2. Co oznacza skrót 1au?
 3. Wymień barwy z jakich składa się światło białe.
  ——————————————————–

 Zestaw 20

 1. Podaj treść drugiego prawa Keplera.
 2. Co to jest siła odśrodkowa?
 3. Podaj treść I postulatu Bohra.
  ——————————————————–

Zestaw 21

 1. Podaj treść trzeciego prawa Keplera.
 2. Czy jest stała grawitacyjna G?
 3. Czy jest widmo wodoru?
  ——————————————————–

Zestaw 22

 1. Czym jest druga prędkość kosmiczna?
 2. O czego zależy energia w polu grawitacyjnym?
 3. Która fala elektromagnetyczna widoczna dla oka ludzkiego ma najmniejszą częstotliwość?
  ——————————————————–

Zestaw 23

 1. Jak nazywa się strefa za Układem Słonecznym?
 2. Jak nazywają się księżyce Marsa?
 3. Podaj treść II postulatu Bohra.
  ——————————————————–

Zestaw 24

 1. Co to jest satelita geostacjonarny?
 2. Co jest paliwem w elektrowni jądrowej?
 3. Podaj wartość I prędkości kosmicznej.
  ——————————————————–

Zestaw 25

 1. Wymień zjawiska którym ulega światło i fale elektromagnetyczne.
 2. Jak można ustalić wartość grawitacji?
 3. O czym mówi nam wzór E=mc2

——————————————————–

Zestaw 26

 1. Czy jest grawitacja i od czego zależy?
 2. Czy poza układem Słonecznym istnieją planety?
 3. Podaj treść II postulatu Bohra.
  ——————————————————–

Zestaw 27

 1. Jaka jest grawitacja na Księżycu?
 2. Czy jest dualizm korpuskularno falowy?
 3. Co to jest izotop?
  ——————————————————–

Zestaw 28

 1. Czy jest siła ciężkości – podaj wzór
 2. Czy wszystkie planety w Układzie słonecznym posiadają atmosferą?
 3. Podaj treść II postulatu Bohra.
  ——————————————————–

 Zestaw 29

 1. Ile planet jest w Układzie Słonecznym?
 2. czym informują nas postulaty Bohra?
 3. Co to jest izotop?
  ——————————————————–

  

 

Lekcja 1

Data: 16.02.2020

Temat: Zapoznanie z wymaganiami i kryteriami oceniania. Lekcja organizacyjna.

1. Przedstawienie programu nauczania.
2. Omówienie zasad oceniania oraz zaliczenia
3. Przepisy BHP w trakcie zajęć.

Podręcznik -https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/fizyka

—————————–

Lekcja 2
Data: 16.02.2020

Temat: Z daleka i z bliska. Układ Słoneczny.

 1. Jednostki odległości w Wszechświecie.
 2. Budowa Galaktyk.
 3. Miejsce Układu Słonecznego we Wszechświecie.
 4. Układ Słoneczny planety i ich satelity.

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/jak-urzadzony-jest-wszechswiat/DPSOYBc1

——————————

Lekcja 3
Data: 29.02.2020

Temat: Księżyc towarzysz Ziemi. Gwiazdy i galaktyki

 1. Warunki panujące na Księżycu.
 2. Ruch księżyca
 3. Zaćmienie Słońca i zaćmienie Księżyca.
 4. Czym jest gwiazda, czym jest Słońce?
 5. Czym jest galaktyka?

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/ksiezyc—naturalny-satelita/DHWGZgsWg

https://www.youtube.com/watch?v=53GNS0qMRlU - Lecimy Na Księżyc – odwiedzamy stację kosmiczną

———————————-

Lekcja 4
Data: 29.02.2020

Temat: Ruch krzywo liniowy

 1. Wektor prędkości w ruchu prostoliniowym i krzywoliniowym
 2. Ruch jednostajny po okręgu – wielkości opisujące ruch po okręgu.
 3. Przykładowe zadania.

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/ruch-jednostajny-po-okregu/DXlr2jgWV

——————————

Lekcja 5
Data: 29.02.2020

Temat: Siła dośrodkowa

 1. Pojęcie siły dośrodkowej, przykłady sił pełniących funkcję siły dośrodkowej.
 2. Zależność między siłą dośrodkową a masą, prędkością liniową i promieniowaniem

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/ruch-jednostajny-po-okregu/DXlr2jgWV

—————————–

Lekcja 6
Data: 29.02.2020

Temat: Grawitacja. Siła grawitacji jako sita dośrodkowa

Przykłady oddziaływań grawitacyjnych

 1. Siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich księżyców.
 2. Wpływ siły grawitacji na tor ruchu ciał niebieskich

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/loty-w-kosmos/DqCq6gA7t
https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-ciala-poruszaja-sie-po-okregu/DIZYcqRNB

——————————

Lekcja 7
Data: 14.03.2020.

Temat: Loty ko­smiczne. Trzecie prawo Keplera

Loty kosmiczne, ruch sztucznych satelitów wokół Ziemi.

 1. Pierwsza prędkość kosmiczna.
 2. Pojęciem satelity geostacjonarnego, ruch satelity geostacjonarnego.
 3. Eliptyczne orbity planet z uwzględnieniem położenia Słońca
 4. III prawo Keplera

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/loty-w-kosmos/DqCq6gA7t
https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-elektrowni-jadrowej/D1AWUpNDT

————————

Lekcja 8
Data: 14.03.2020.

Temat: Ciężar i nieważ­kość.

Pojęciem siły ciężkości.

 1. Stan nieważkości oraz warunki jego występowania, przykłady
 2. Przeciążenie i niedociążenie.

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/loty-w-kosmos/DqCq6gA7t

———————-

Lekcja 9
Data: 14.03.2020.

Temat: Efekt fotoelektryczny. Promienio­wanie ciał.

Efekt fotoelektryczny, pojęcie fotonu.

 1. Zależność między energią fotonu a częstotliwością.
 2. Zasada zachowania energii a wyznaczanie energii i prędkości fotoelektronów
 3. Promieniowania ciał.

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/promieniowanie-termiczne-cial-stalych/D19lxUr09

——————————

Lekcja 10
Data: 14.03.2020.

Temat: Atom wodoru. Jak powstaje widmo wodoru?

1. Budowę atomu wodoru
2. Widmo wodoru.
3.Postulaty Bohra.
4. Zasada zachowania energii – opis powstawania widma wodoru

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/budowa-atomu-wodoru-stan-podstawowy-i-stany-wzbudzone/DmxGWEHnL

——————————

Lekcja 11
Data: 14.03.2020.

Temat: Jądro atomowe. Promie­niowanie jądrowe.

 1. Budowa atomu.
 2. Pojęcia: pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron.
 3. Liczba masowa i atomowa.
 4. Zjawisko promieniotwórczości naturalnej.
 5. Przykłady źródeł promieniowania jądrowego.

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/jadro-atomowe-i-jego-skladniki/D1D9v0St4

————————-

Lekcja 12
Data: 15.03.2020.

Temat: Reakcje jądrowe. Czas poło­wicznego rozpadu.

 1. Reakcje jądrowe a reakcji chemicznych
 2. Pojęcie jądra stabilnego i jadra niestabilnego
 3. Rozpad izotopu promieniotwórczego – pojęciem czasu połowicznego rozpadu.
 4. Przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/reakcje-jadrowe/D18yYk1hw

———————-

Lekcja 13
Data: 15.03.2020.

Temat: Energia jądrowa.

 1. Zastosowania energii jądrowej
 2. Reakcję rozszczepienia uranu 235U w wyniku pochłonięcia neutronu
 3. Korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-elektrowni-jadrowej/D1AWUpNDT

https://epodreczniki.pl/b/jakie-sa-blaski-i-cienie-energetyki-jadrowej/PtvTeCFRO

————————-

Lekcja 14
Data: 15.03.2020.

Temat: Deficyt masy.

1. Co oznacza równanie E = mc2

2. Energia spoczynkowa.

3. Deficyt masy i energia wiązania.

Materiały:
https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-fizyki-atomu/D6akP5iMF

——————————

Lekcja 15
Data: 15.03.2020.

Temat: Wszech­świat

Teoria Wielkiego Wybuchu jako przyczyny powstania Wszechświata

 1. Rozszerzanie się Wszechświata (ucieczkę galaktyk).
 2. Wiek Układu Słonecznego

Materiały:
https://epodreczniki.pl/b/swiat-pod-lupa/PvGSLyVqP

Temat nr 1 do opracowania jako referat-prezentacja.

Prace w formie pliku pdf, skanu lub fotografii z telfonu (czytelnie) Proszę wysłać na adres motoprojekt@vp.pl.

————————–

Lekcja 16
Data: 28.03.2020.

Temat: Amatorskie obserwacje astrono­miczne

1. Jak prowadzić obserwacje astronomiczne wieczornego nieba?

2. Programy komputerowe wspomagające obserwację nieba.

Materiały:

https://epodreczniki.pl/a/zakonczenie/D4sUsSsXD

https://www.google.com/search?q=programy+do+obserwacji+nieba&oq=programy+do+bserwcji+&aqs=chrome.1.69i57j0l2.6958j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

—————————–

Lekcja 17
Data: 28.03.2020.

Temat: Fale czy cząstki? Cząstki czy fale?

1. Dualizm korpuskularno-falowy światła
2. Jak powstaje światło?

Temat nr 2 do opracowania jako referat-prezentacja.

Prace w formie pliku pdf, skanu lub fotografii z telfonu (czytelnie) Proszę wysłać na adres motoprojekt@vp.pl.

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/fizyka

—————————–

Lekcja 18
Data: 05.04.2020

Temat: Jak działa laser?

1. W jaki sposób i po co powstał laser?
2. Budowa lasera.
3. Zastosowania lasera w technice i medycynie.

Temat nr 3 do opracowania jako referat-prezentacja.

Prace w formie pliku pdf, skanu lub fotografii z telfonu (czytelnie) Proszę wysłać na adres motoprojekt@vp.pl.

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/fizyka

————————–

Lekcja 19
Data: 05.04.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości z fizyki.

Przegląd prezentacji uczniowskich i prac zaliczeniowych

Tu będa publikowane najciekawsze prace w forie prezentacji lub pdf.

—————————

Lekcja 20

Data: 05.04.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości z fizyki. Przygotowanie do egzaminu.

1. Przegląd prezentacji uczniowskich i prac zaliczeniowych
2. Omówienie zasad egzaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>